Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Verified

Add to favorites

Πρόκειται για έναν μικρό μονόχωρο καμαροσκεπή ναό, εξωτερικά του οποίου εντοπίζεται αρκοσόλιο (καμαρωτός τάφος, που χαμηλά τοποθετείται ο νεκρός και πάνω φέρει μεγάλο βαθύ τόξο). Άλλοι δύο τάφοι βρίσκονται στο δάπεδο του κυρίως ναού, άγνωστο όμως σε ποιους ανήκουν.

Ο ναός είναι κατάγραφος. Πιθανόνο να υπήρξαν δύο διαφορετικά χέρια αγιογράφων καθώς η τεχνοτροπία του ιερού βήματος διαφέρει από αυτή του κυρίως ναού. Συγκεκριμένα, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονίζεται ο Χριστός Ένθρονος, πλαισιωμένος από την Παναγία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο σε "Δέηση". Στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου, η "Φιλοξενία του Αβραάμ" και ο "Ευαγγελισμός", ενώ σε χαμηλότερο επίπεδο δύο στηθαίοι μετωπικοί Διάκονοι. Στην καμάρα που καταλαμβάνει μέρος του Ιερού εικονίζεται η σκηνή της "Αναλήψεως" κα οι "Μυροφόρες στον Τάφο".

Στην καμάρα του κυρίως ναού εντοπίζονται δύο ενισχυτικά τόξα. Στο δυτικό παρουσιάζονται μετωπικές μορφές Αγίων, ενώ στο ανατολικό το "Ιερό Μανδήλιο" με τέσσερις μορφές ολόσωμων μετωπικών Αγίων εκατέρωθεν αυτού.

Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού διαρθρώνεται σε ζώνες. Στην καμάρα εικονογραφούνται σκηνές από τον βίο και τα θαύματα του Χριστού (Βαϊοφόρος, Βάπτιση, Νιπτήρας, Σταύρωση, Γέννηση, Υπαπαντή, Έγερση του Λαζάρου, Επιτάφιος Θρήνος, Εις Άδου Κάθοδος, Μεταμόρφωση, Πεντηκοστή, Σύναξη των Αρχαγγέλων). Στον βόρειο παρουσιάζονται μορφές ολόσωμων μετωπικών Αγίων καθώς και η μεγάλη μορφή του Αγίου Ιωάννου του Κεφαλοφόρου. Στο νότιο, σκηνή της Δέησης με τον Χριστό Ένθρονο, την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να τον πλαισιώνουν. Στο μέτωπο του δυτικού τοίχου, εικονογραφείται η Προετοιμασία του Θρόνου, ενώ σε χαμηλότερο επίπεδο, δεξιά και αριστερά από την είσοδο, απεικονίζονται δύο Αρχάγγελοι.

Αρχιτεκτονική: Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός
Χρονολόγηση: λίγο μετά το 1350 μ.Χ
Τοποθεσία: Επισκοπή - εντός του οικισμού, νότια της πλατείας Μεϊντάνι
Ημερομηνία Εορτής: 29η Αυγούστου
Αγιογραφίες: ΝΑΙ
Προσβασιμότητα : Εύκολη
Επισκεψιμότητα : Ανοικτά

Pinterest
Instagram