Άγιος Γεώργιος – Τουπάκι Verified

Add to favorites

Πρόκειται για έναν μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό που αποτελούσε το καθολικό παλαιάς μονής που υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο και σχετιζόταν με την Μονή Αγκαράθου. Σήμερα σώζεται μόνο ο ναός και το σαρνίσι, ενώ τα κελιά έχουν καταστραφεί στο πέρασμα του χρόνου. Ο ναός βρίσκεται σε ύψωμα μέσα σε μία κατάφυτη περιοχή με ειδυλλιακή θέα. Η μοναδική είσοδος του ναού βρίσκεται στη δυτική πλευρά και φέρει βενετσιάνικο θύρωμα με οδοντωτή ταινία. Στο υπέρθυρο εντοπίζονται δύο σπείρες που πλαισιώνουν ένα λουλούδι. Βάσει του θυρώματος αλλά και του τοιχογραφικού διακόσμου, εντάσσουμε το ναό στις αρχές του 15ου αιώνα. Το τέμπλο του ναού είναι κτιστό υστεροαναγεννησιακό και κοσμείται από σύγχρονες μεγάλες φορητές εικόνες του Ευαγγελισμού και του Αγίου Γεωργίου.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εικονογραφείται ο Χριστός Παντοκράτορας, και στη κόγχη οι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου εικονίζεται η “Φιλοξενία του Αβραάμ”, σε χαμηλότερη ζώνη ο “Ευαγγελισμός” και στη τελευταία ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι. Στη καμάρα του ιερού βρίσκονται οι σκηνές της “Πεντηκοστής”, της “Κοινωνίας των Αποστόλων”, της “Αναλήψεως” αλλά και σκηνές από τη Καινή Διαθήκη. Στον βόρειο και νότιο τοίχο εικονίζονται από δύο ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι.

Στην καμάρα του κυρίως ναού εικονογραφούνται σκηνές από τον βίο του Αγίου Γεωργίου και η “Σταύρωση”, στο βόρειο η “Δρακοκτονία” του Αγίου Γεωργίου και δίπλα από αυτή τη σκηνή καθώς και στο νότιο τοίχο, ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι. Μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών στο δυτικό τμήμα της καμάρας έχει καταστραφεί. Στον δυτικό τοίχο εντοπίζεται η σκηνή από την Δευτέρα Παρουσία η οποία διαρθρώνεται σε τρεις ζώνες. Στο ναό υπάρχουν επίσης δύο ενισχυτικά τόξα στα εσωρράχια των οποίων παρουσιάζονται στηθαίοι μετωπικοί Προφήτες. Το κατώτερο τμήμα των τοιχογραφιών περιτρέχει διακοσμητική ποδέα.

Αρχιτεκτονική: Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός
Χρονολόγηση: 15ος αιώνας μ.Χ.
Τοποθεσία: Επισκοπή – ανατολικά και εκτός του οικισμού πάνω στο ύψωμα Τουπάκι
Ημερομηνία Εορτής: Αγίου Γεωργίου
Αγιογραφίες: ΝΑΙ
Προσβασιμότητα : Σχετικά εύκολη
Επισκεψιμότητα: Ανοικτά

Pinterest
Instagram