Πρόκειται για έναν μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναό με διαμορφωμένο προαύλιο χώρο που βάσει των θυρωμάτων αλλά και των τοιχογραφιών χρονολογείται στις αρχές, ίσως και λίγο νωρίτερα του 15ου αιώνα μ.Χ.. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες οι οποίες αποτελούν εξαίρετα δείγματα παλαιολόγειας τέχνης. Σήμερα σώζονται λίγες μόνο παραστάσεις.

Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας εντοπίζεται η μορφή του Παντοκράτορος, στο κέντρο της κόγχης ο Μελισμός και έκκεντρα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που πλαισιώνουν μαζί με την βρεφική μορφή του Χριστού (Μελισμός) έναν Άγγελο απαράμιλλου κάλλους, ζωντάνιας και χάρης. Πρόκειται για έναν Άγγελο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη με την είσοδό του στο ναό.

Στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου, πιθανόν να απεικονίζονταν η Φιλοξενία του Αβραάμ και λίγο χαμηλότερα στην αψίδα, ο Ευαγγελισμός. Η εικασία αυτή στηρίζεται στο γεγονός οτι το εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθείται στους περισσότερους ναούς αλλά και σε σπαράγματα που υπάρχουν στη θέση αυτή και ταυτίζονται με αυτές τις σκηνές. Στη καμάρα που καταλαμβάνει το Ιερό Βήμα, διατηρούνται σπαράγματα από τις σκηνές της "Γέννησης" και της "Ανάληψης" του Κυρίου.

Στη καμάρα του κυρίως ναού εντοπίζονται σκηνές από το Δωδεκάορτο ( Κοίμηση Θεοτόκου, Σταύρωση, Βαϊοφόρος), στον βόρειο τοίχο τέσσερις μετωπικές στηθαίες Αγίες και στο νότιο τέσσερις μετωπικοί στηθαίοι Άγιοι. Επίσης στο ένα από τα δύο ενισχυτικά τόξα εικονογραφούνται πέντε Προφήτες. Στη καμάρα του κυρίως ναού έχουν αποκαλυφθεί ακουστικά αγγεία τα οποία βοηθούσαν στην καλύτερη ακουστική του χώρου. Σε πολλά σημεία της τοιχογράφησης διακρίνονται χαράγματα, τα οποία έχουν γίνει στο πέρασμα του χρόνου από επισκέπτες.

Λίγο παραπάνω από την δυτική είσοδο εντοπίζονται το αποτύπωμα από την τοποθέτηση πινακίων σε σχήμα σταυρού τα οποία δεν σώζονται. Στην ανατολική πλευρά όμως μπορεί κανείς να εντοπίσει και τα πέντε εφυαλωμένα πινάκια, πάλι σε σχήμα σταυρού, τα οποία είχαν αποτροπαϊκό χαρακτήρα.

Αρχιτεκτονική: Μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός
Χρονολόγηση: 15ος αιώνα μ.Χ.
Τοποθεσία: Επισκοπή - ανατολικά και εντός οικισμού, νοτιοδυτικά του πάρκου
Ημερομηνία Εορτής: 17η Ιανουαρίου
Αγιογραφίες: ΝΑΙ
Προσβασιμότητα : Εύκολη
Ώρες Λειτουργείας: Ανοικτός

Pinterest
Instagram