Πρόκειται για ένα μονόχωρο καμαροσκέπαστο ναΐσκο ο οποίος αποκαταστάθηκε το 2003. Εξωτερικά εντοπίζεται μια αντηρίδα στη νοτιοανατολική γωνία του ναού. Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος και οι τοιχογραφίες ανάγονται στον 14ο αιώνα μ.Χ.. Η τοιχογράφηση του ναού είναι ιδιαίτερη, καθώς η τεχνοτροπία μαρτυρά πως είτε έχει γίνει σε δύο φάσεις, είναι από διαφορετικό αγιογράφο. Συγκεκριμένα, το ιερό έχει διαφορετική τεχνοτροπία από τον υπόλοιπο ναό κοσμείται στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας από τη "Δέηση" με τον Παντοκράτορα και εκατέρωθεν την Παναγία με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού απεικονίζεται ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς, τύπο γενικότερα σπάνιο για αυτή την θέση. Σπάνια είναι και η εικονογράφηση του Μελισμού μέσα στην κόγχη πλαισιωμένου από τους Συλλειτουργούντες Ιεράρχες.

Στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου εικονογραφείται σκηνή από τον "Επιτάφιο Θρήνο" και λίγο χαμηλότερα ο "Ευαγγελισμός". Στην καμάρα εικονογραφούνται οι σκηνές της Γεννήσεως, και της Βάπτισης.

Στον βόρειο τοίχο, που βρίσκεται μέσα στο ιερό, απεικονίζεται ο Άγιος Τίτος και ο Διάκονος Στέφανος και στο νότιο ο Άγιος Βλάσιος, ο Κύρος και ο Μέγας Αθανάσιος.

Στη καμάρα του κυρίως ναού απεικονίζονται σκηνές από το Δωδεκάορτο όπως η Μεταμόρφωση, η Υπαπαντή και η Βαϊοφόρος. Στο νότιο τοίχο απεικονίζεται ο Χριστός, ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Νικόλαος Μύρων. Στο βόρειο τοίχο, που βρίσκεται μέσα στο ιερό, απεικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Στο επάνω μέρος του μετώπου του δυτικού τοίχου, απεικονίζεται ο προφήτης Δαβίδ και ο προφήτης Σολομών, ενώ λίγο χαμηλότερα η Αγία Αναστασία.

Αρχιτεκτονική: Μικρός μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναΐσκος
Χρονολόγηση: 13ος αιώνας μ.Χ.
Τοποθεσία: Αϊτάνια - περιοχή Αγίας Παρασκευής, νότια και εκτός του οικισμού
Ημερομηνία Εορτής: 26η Ιουλίου
Αγιογραφίες: NAI
Προσβασιμότητα : Σχετικά δύσκολη πρόσβαση από αγροτικό χωματόδρομο
Ώρες Λειτουργείας: Ανοικτός

Δεν υπάρχει τρισδιάστατη αναπαράσταση (street view) στους χάρτες της Google.

Pinterest
Instagram