Μπορείτε να προσθέσετε το ημερολόγιο αυτό στο δικό σας ημερολόγιο της google πατώντας με το ποντίκι στη κάτω δεξιά γωνία του στο σημείο google-calendar.

Στην συνέχεια επιβεβαιώστε την προσθήκη στο σχετικό ερώτημα που θα σας γίνει, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.