Αγία Παρασκευή – Άγιος Παντελεήμονας Verified

Add to favorites

Πρόκειται για τρίκλιτο ναό όπου το ένα κλίτος είναι εγκάρσιο και το άλλο βοηθητικό. Παλαιότερα αποτελούσε μετόχι μοναστηριού. Το αρχαιότερο μέρος αυτού του ναού είναι το νότιο κλίτος, που χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα ή στις αρχές του 13ου. Στο κλίτος αυτό, εντοπίζονται εξωτερικά δύο μεγάλα τυφλά αψιδώματα. Μέσα στο 13ο αιώνα πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή αλλά και η τοιχογράφηση του ναού. Το τετρατοσφαίριο της αψίδας κοσμείται από την Παναγία Νικοποιό ενώ στην κόγχη εμφανίζονται τέσσερεις ολόσωμοι μετωπικοί Ιεράρχες. Στο μέτωπο του ανατολικού τοίχου εικονογραφείται το "Ιερό Μανδήλιο", σε χαμηλότερο επίπεδο ο "Ευαγγελισμός", και στην τελευταία ζώνη δύο ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι. Στη καμάρα του ιερού βήματος παρουσιάζεται η σκηνή της "Αναλήψεως".

Στον κυρίως ναό εικονογραφούνται Ευαγγελικές σκηνές, ολόσωμοι μετωπικοί Άγιοι, αλλά και η αφιερώτρια του ναού σε δέηση.

Τον 15ο αιώνα ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά με την προσθήκη ενός εγκάρσιου κατάγραφου κλίτους. Τα δύο αυτά κλίτη επικοινωνούν με ένα μεγάλο τοξωτό άνοιγμα. Σε αυτό εικονογραφούνται Ευαγγελικές σκηνές αλλά και σκηνές από τον βίο της Αγίας Παρασκευής. Στον ανατολικό τοίχο αυτού του κλίτους σώζεται δίκοχο ιερό με κτιστές ιερές τράπεζες. Στο τεταρτοσφαίριο της βόρειας κόγχης εικονογραφείται η Παναγία Νικοποιός και μέσα στην κόγχη Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, ενώ στο τεταρτοσφαίριο της νότιας κόγχης ο Παντοκράτορας. Εσωτερικά, ανάμεσα στα δύο κλίτη, εντοπίζεται καβούσι.

Αρχιτεκτονική: Τρίκλιτος ναός όπου το ένα κλίτος είναι εγκάρσιο και το άλλο βοηθητικό.
Χρονολόγηση: α΄φάση: 12ος αιώνας μ.Χ., β΄φάση: 15ος αιώνας μ.Χ.
Τοποθεσία: Γαλίφα - νότια και εκτός του οικισμού, στη περιοχή Ποταμός ή Αγία Παρασκευή
Ημερομηνία Εορτής: 26η και 27η Ιουλίου
Αγιογραφίες: ΝΑΙ
Προσβασιμότητα : Σχετικά δύσκολη πρόσβαση από αγροτικό χωματόδρομο
Ώρες Λειτουργείας: Ανοικτός

Δεν υπάρχει τρισδιάστατη αναπαράσταση (street view) στους χάρτες της Google.

  • Δράσεις ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
  • Περιοχή Δ.Ε. Επισκοπής / Γαλίφα
  • Κατηγορίες ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
Pinterest
Instagram