Γενέσιο της Θεοτόκου ή Κερά – Λημνιώτισσα Verified

Add to favorites

Πρόκειται για το καθολικό παλαιού μοναστηριού, το οποίο δεν σώζεται σήμερα και υπαγόταν στην Αγκάραθο. Ο ναός ακολουθεί το τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς με τρούλο, στον οποίο στεγάζονται χαμηλότερα τα γωνιακά διαμερίσματα. Ο τρούλος είναι νεότερος, καθώς ο πρώτος είχε πέσει λόγω πέσει λόγω της παλαιότητας του κτηρίου.

Στη νότια πλευρά του ναού εντοπίζονται δύο μικρές μεταγενέστερες αντηρίδες. Πάνω από την είσοδο υπάρχουν πέντε πινάκια που σχηματίζουν σταυρό και έχουν αποτροπαϊκό χαρακτήρα. Τα πινάκια αυτά έχουν Ιταλική προέλευση και τοποθετήθηκαν κατά την ανακαίνιση του 15ου αιώνα.

Ο ναός ήταν κατάγραφος, όμως σήμερα σώζονται αποσπασματικές τοιχογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται δύο στρώματα ζωγραφικής. Σύμφωνα με τον Μανώλη Μπορμπουδάκη, η πρώτη φάση χρονολογείται στον 11ο αιώνα και η δεύτερη στον 15ο αιώνα μ.Χ..

Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης εικονογραφείται η Παναγία Νικοποιός πλαισιωμένη από δύο μετάλλια Αρχαγγέλων. Στη κόγχη εικονίζονται τέσσερις στηθαίοι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες και σε χαμηλότερο επίπεδο πάλι τέσσερις στηθαίοι Συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Ίσως στο κέντρο της κόγχης να εικονιζόταν ο "Μελισμός". Η εικονογράφηση στον ανατολικό τοίχο, διαρθρώνεται σε ζώνες, εκ των οποίων στην άνω ζώνη πιθανόν να εικονιζόταν το "Ιερό Μανδήλιο", στη μεσαία διακρίνεται ένας Διάκονος και ένας Ιεράρχης και στη χαμηλότερη ζώνη, πάλι ένας Διάκονος και ένας Άγιος. Στη καμάρα που καταλαμβάνει το Ιερό Βήμα, διακρίνεται στο πρώτο στρώμα η "Μεταμόρφωση του Σωτήρος" (βόρειο μισό), και στο δεύτερο στρώμα η "Ανάληψη". Στο βόρειο και νότιο τοίχο εικονογραφούνται τέσσερις ολόσωμοι μετωπικοί Ιεράρχες.

Στο διακονικό (νοτιοανατολικό γωνιαίο διαμέρισμα), παριστάνεται στην κόγχη ένας μετωπικός ολόσωμος Ιεράρχης, στην άνω ζώνη ο "Χριστός με τις Μυροφόρες" και στην κάτω ζώνη τρεις ολόσωμοι μετωπικοί Ιεράρχες. Στη πρόθεση (βορειοανατολικό γωνιαίο διαμέρισμα), παριστάνεται στη κόγχη ένα Εξαπτέρυγο, στην άνω ζώνη ο "Λίθος" και στη κάτω η "Ταπείνωση".

Στη βόρεια κεραία η τοιχογράφηση διαρθρώνεται πάλι σε ζώνες. Έτσι, στην άνω ζώνη διατηρείται σε πρώτο στρώμα η "Εις Άδου Κάθοδος", σε δεύτερο στρώμα τα "Εισόδια" και στη κάτω ζώνη το "Γενέσιο της Θεοτόκου". Ίχνη τοιχογράφησης εντοπίζονται επίσης στα εσώρουχα της βόρειας (στηθαίοι μετωπικοί Άγιοι μέσα σε μετάλλια) και ανατολικής κεραίας.

Αρχιτεκτονική: Συνεπτυγμένος σταυροειδής με τρούλο ναός
Χρονολόγηση: 11ος αιώνας μ.Χ.
Τοποθεσία: Επισκοπή - ανατολικά και εκτός του οικισμού, από τον επαρχιακό δρόμο προς Σκόπελα
Ημερομηνία Εορτής:15η Αυγούστου
Αγιογραφίες: ΝΑΙ
Προσβασιμότητα : Σχετικά δύσκολη πρόσβαση από επαρχιακό δρόμο προς Σκόπελα και στη συνέχεια από αγροτικό χωματόδρομο
Επισκεψιμότητα: Ανοικτά

Pinterest
Instagram