Μπορείτε να προσθέσετε το ημερολόγιο αυτό στο δικό σας ημερολόγιο της google πατώντας με το ποντίκι στη κάτω δεξιά γωνία του στο σημείο google-calendar. Για να ολοκληρωθεί η προσθήκη απαντήστε καταφατικά στο σχετικό ερώτημα που θα σας γίνει.