Χρήσιμα Τηλέφωνα

Επείγοντα Περιστατικά

Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Τ. 112
Αστυνομία Τ. 100
Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος Τ. 108
Πυροσβεστική Υπηρεσία Τ. 199
Πυροσβεστικό Τμήμα Δασικών Πυρκαγιών Τ. 191
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) - Τ. 166

Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας

Βενιζέλειο - Πανάνειο Νοσοκομείο Ηρακλείου T. 2813 408000, 2813 408149, 2813 408800
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Τ. 2813 402111, 2810 392701, 2810 392835, 2810 392549
Ι.Κ.Α. Ηρακλείου Τ. 2810 303631,2,5,7,9
Κέντρο Υγείας Καστελίου Τ. 28913 40000
Περιφερειακό Ιατρείο Γουβών Τ. 28970 41990
Περιφερειακό Ιατρείο Επισκοπής Τ. 2810 771233
Περιφερειακό Ιατρείο Λιμένα Χερσονήσου Τ. 28970 22042
Περιφερειακό Ιατρείο Μαλίων Τ. 28970 31594
Περιφερειακό Ιατρείο Μοχού Τ. 28970 61333

Γραφεία ΕΛΤΑ

ΕΛΤΑ Επισκοπής Τ. 2810 771436
ΕΛΤΑ Λιμένα Χερσονήσου Τ. 28970 22022
ΕΛΤΑ Μαλίων Τ. 28970 31688
ΕΛΤΑ Μοχού Τ. 28970 61201

Μεταφορές (Αεροδρόμιο – ΚΤΕΛ – TAXI)

Αερολιμένας Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» Τ. 2810 397136
Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Ηρακλείου (ΚΤΕΛ) Τ. 2810 246530
Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Χανιόπορτας (ΚΤΕΛ Μεσαράς ) Τ. 2810 255965
Σταθμοί ΤΑΞΙ Τ. 8013003436, 28970 23723, 28970 22098, 28970 41555, 28970 22111

Αστυνομία

Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου Τ. 28970 21000, 28970 22100, 28970 22222

Λιμενικές Αρχές

Λιμεναρχείο Ηρακλείου Τ. 2813 406910-11, 2813 406 900 -994 -995 -996 -997 -998 -999
Λιμενικό Σώμα Χερσονήσου Τ. 28970 23111

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες

Πυροσβεστικός Σταθμός Χερσονήσου Τ. 28970 25199

Δημοτικά Καταστήματα

Δημοτικό Κατάστημα Γουρνών, Έδρα Δήμου Χερσονήσου Τ. 2813 404600
Δημοτικό Κατάστημα Επισκοπής Τ. 2813 400707
Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων Τ. 28973 40215
Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου Τ. 28973 40000

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Τ. 1500
Κ.Ε.Π. Γουβών Τ. 2813 404627, 2813 404629
Κ.Ε.Π. Επισκοπής Τ. 2813 400707
Κ.Ε.Π. Μαλίων Τ. 28973 40212, 28973 40213
Κ.Ε.Π. Λιμένα Χερσονήσου Τ. 28970 28700

Προξενεία Κρήτης

03_2023-consultates-crete-GR

Πρεσβείες & Προξενεία Αττικής

athens-consultates-el